.NET Proje - Asal Sayı Bulucu

Asal Sayı Bulucu projesi ile, gönüllü katılımcılardan oluşan bir bilgisayar ağı oluşturarak, yeni asal sayıların bulunması için geliştirilecek dağıtık bir uygulama hazırlanacaktır.

Proje ile, gönüllü bilgilerinin ve hesaplama sonuçlarının ortak bir veritabanı üzerinde saklandığı, bulut üzerinden çalışan bir .NET uygulaması hazırlanması amaçlanmıştır.

Asal Sayı Bulucu

Projede bileşenleri ve kullanılacak teknolojiler aşağıdaki gibidir:

Windows Form Uygulaması

Gönüllülerin bilgisayarında asal sayı hesaplaması için kullanılacak, görev çubuğunda çalışacak Windows uygulaması

WCF Uygulaması (Windows Communication Foundation)

Gönüllülerin yaptığı hesaplamaları yönetecek, sunucu üzerinde çalışacak uygulama. Merkezi sunucu ile iletişim WCF kullanılarak sağlanacaktır.

SQL Server

Gönüllü bilgilerinin ve hesaplama sonuçlarının saklanacağı veritabanı

LINQ to SQL

SQL Server üzerinde sorgulamalar yapma ve verileri yönetmek için kullanacağımız .NET bileşeni

C#

Tüm kodlama C# ile yapılacaktır.

.NET Proje - Website Visitor Tracker

Website Visitor Tracker uygulaması, web sitesine yapılan ziyaretlerin kayıt altına alındığı ve raporlandığı bir uygulamadır. Bu uygulama ile, yapılan tüm ziyaretler ve siteyi görüntüleyen kullanıcının bilgileri loglanarak, site sahibi için ziyaretçi raporları oluşturulur.

Proje ile, farklı müşterilerin ziyaretçi bilgilerinin ortak bir veritabanı üzerinde saklandığı, bulut üzerinden çalışan bir .NET uygulaması hazırlanması amaçlanmıştır.

Website Visitor Tracker

Projede bileşenleri ve kullanılacak teknolojiler aşağıdaki gibidir:

ASP.NET MVC Web Uygulaması

Web arayüzü kullanarak, site bilgilerini yönetmek ve ziyaretçi raporlarına erişmek için hazırlanacak web uygulaması

Apache Cordova Mobil Uygulaması

Ziyaretçi raporlarına mobil cihazlar üzerinden erişmek için hazırlanacak mobil uygulama

SQL Server

Ziyaretçi bilgilerinin tutulacağı veritabanı

LINQ to SQL

SQL Server üzerinde sorgulamalar yapma ve verileri yönetmek için kullanacağımız .NET bileşeni

C#, HTML, CSS

Uygulama C# ile yazılacaktır. Ekranlar için HTML ve CSS konuları konusunda bilgi sahibi olmak gerekecektir.

.NET Proje - Key Value Database

Key Value Database sistemleri, sadece bir anahtar ve bu anahtara sahip değerin saklandığı veritabanı sistemleridir. Saklanan veriler ilişkisel ya da hiyerarşik değildir ve veri saklama sırasında kullanılan anahtar ile istenen veriye tekrar erişilebilir.

Proje ile, farklı müşterilerin anahtar-değer verilerinin ortak bir veritabanı üzerinde saklandığı, bulut üzerinden çalışan bir .NET uygulaması hazırlanması amaçlanmıştır.

Key Value Database

Projede bileşenleri ve kullanılacak teknolojiler aşağıdaki gibidir:

ASP.NET MVC Web Uygulaması

Web arayüzü kullanarak veritabanı üzerinde değer kaydetmek ve kaydedilen değerleri raporlamak için hazırlanacak web uygulaması

ASP.NET Web API

Veritabanı üzerinde değer saklama, değer sorgulama vb. işlemlerin servis aracılığıyla yapılması için hazırlanancak servis katmanı

noSQL

Değerleri saklamak için kullanılacak, anahtar-değer deposu. Hangi noSQL teknolojisinin kullanılacağı proje sırasında karar verilecektir.

SQL Server

Müşteri bilgilerinin tutulacağı veritabanı

LINQ to SQL

SQL Server üzerinde sorgulamalar yapma ve verileri yönetmek için kullanacağımız .NET bileşeni

C#, HTML, CSS

Uygulama C# ile yazılacaktır. Ekranlar için HTML ve CSS konuları konusunda bilgi sahibi olmak gerekecektir.

.NET Proje - Link Kısaltma Servisi

Link Kısaltma Servisi uzun linkleri kısaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Genel olarak, Twitter, SMS vb. karakter sınırı olan ortamlarda uzun linkleri paylaşmak ve link tıklamalarını raporlamak için tercih edilir.

Proje ile, kullanıcıların uzun linklerini kısaltabileceği ve görüntüleme raporlarına erişebileceği, bulut üzerinden çalışan bir .NET uygulaması hazırlanması amaçlanmıştır.

Link kısaltma işlemi sırasında, linkleri açmak için parola ve süre belirleme, kullanıcı kısıtlama, link görüntülenme sırasında bildirimler alma vb. bir dizi özellik de uygulanacaktır.

Link Kısaltma Servisi

Projede bileşenleri ve kullanılacak teknolojiler aşağıdaki gibidir:

ASP.NET MVC Web Uygulaması

Linkleri kısaltmak ve link tıklama raporlarına erişmek için hazırlanacak web uygulaması

SQL Server

Link verilerinin ve yapılan tıklamaların tutulacağı veritabanı

LINQ to SQL

Veritanını üzerinde sorgulamalar yapma ve verileri yönetmek için kullanacağımız .NET bileşeni

SMTP

Link tıklamalarını link sahiplerine bildirmek için kullanılacak, elektronik posta gönderme protokolü

C#, HTML, CSS

Uygulama C# ile yazılacaktır. Ekranlar için HTML ve CSS konuları konusunda bilgi sahibi olmak gerekecektir.

.NET Proje - Website Health Monitoring

Website Health Monitoring sistemleri, web sitesinin çalışır durumda olup olmadığını, veritabanı bağlantısı, e-posta gönderimi gibi işlemlerin sorunsuz bir şekilde yapılıp yapılmadığını düzenli aralıklarla kontrol eden ve sorun tespit etmesi durumunda, ilgili kişileri uyaran sistemlerdir.

Proje ile, birçok web uygulamasını aynı anda kontrol eden, sonuçlara İnternet tarayıcısı ya da mobil uygulama üzerinden erişebileceğimiz, bulut üzerinden çalışan bir .NET uygulaması hazırlanması amaçlanmıştır.

Website Health Monitoring

Projede bileşenleri ve kullanılacak teknolojiler aşağıdaki gibidir:

ASP.NET MVC Web Uygulaması

Kontrol edilecek web sitelerini kaydetmek ve monitör edilen web sitelerinin raporlarına erişmek için hazırlanacak web uygulaması

Apache Cordova Mobil Uygulaması

Monitör raporlarına mobil cihazlar üzerinden erişmek ve sorunlar hakkında anlık uyarılar almak için hazırlanacak mobil uygulama

Windows Service

Web sitesi kontrol işlemlerinin, belirli aralıklarla otomatik olarak yapılması ve sorun tespiti sırasında yetkililerin uyarılması için hazırlanacak Windows servisi

SQL Server

Web sitesi verilerinin ve kontrol sonuçlarının tutulacağı veritabanı

LINQ to SQL

Veritanını üzerinde sorgulamalar yapma ve verileri yönetmek için kullanacağımız .NET bileşeni

SMTP

Sorunları web sitesi sahibi yetkililere bildirmek için kullanılacak, elektronik posta gönderme protokolü

C#, HTML, CSS

Uygulama C# ile yazılacaktır. Ekranlar için HTML ve CSS konuları konusunda bilgi sahibi olmak gerekecektir.

Kategoriler

Algoritma (5), Cheat Sheet (2), Framework (3), İpucu (5), Kendime Not (1), Kitap (4), Kod (5), Matematik (1), Proje (5), Veritabanı (3), Workshop (3)

Etiketler

C# (13) HTML (1) JavaScript (2) SQL (3)

İngilizce / Türkçe

İngilizce / Türkçe kelime listesi kendime not