C# 7 Tuple Kullanımı

Klasik Kullanım

var point = new Tuple<int, int>(0, 1);
var x = point.Item1;

Pratik Yazım

var point = (0, 1);
var x = point.Item1;

Tuple üzerindeki değerleri isimlendirme

var point = (X: 0, Y: 1);
var x = point.X;

Değer isimlerinin değişkenden alınması

var X = 0;
var Y = 1;
var point = (X, Y);
var x = point.X;

Metot geri dönüş tipi olarak.

Anonim tiplerin geri dönüş değeri olarak kullanılamaması dolayısıyla, anonim tipler için büyük bir alternatif.

Değerlere ad verebildiğimiz için, basit DTO'lar için, ayrı bir DTO yazmak yerine doğrudan Tuple kullanımını da mümkün kılıyor.

class MyClass
{
  (int X, int Y) GetPoint()
  {
    return (0, 1);
  }
}

var point = new MyClass().GetPoint();
var x = point.X;
Etiketler:  C#

C# 6.0 Exception Filter

tip

try catch kullanımı sırasında, catch bloğunun çalışması için koşul yazılabilir.

Örnek

try
{
  // Code
}
catch (ArgumentException ex) when (ex.ParamName == "p1")
{
  // ex.ParamName == "p1" koşulu sağlanması durumunda catch bloğu çalışır.
}
Etiketler:  C#

C# Nesne Özelliklerine Varsayılan Değer Atama

tip

Bir nesne üzerindeki özelliklerin varsayılan değerlerini atama işlemi yapıcı içerisinde yapılmaktadır. C# 6.0 ile beraber bu işlem, artık özelliğin tanımlandığı yerde yapılabilmektedir.

Eski kullanım

  public class Ogrenci
  {
    public int Numara { get; }
    public string AdSoyad { get; set; }

    public Ogrenci()
    {
      this.Numara = 3;
      this.AdSoyad = "Selami Güngör";
    }
  }

Yeni kullanım

  public class Ogrenci
  {
    public int Numara { get; } = 3;
    public string AdSoyad { get; set; } = "Selami Güngör";
  }
Etiketler:  C#

C# 6.0 Null Kontrolü

tip

Bir nesnenin özelliklerine ya da metotlarına erişmeden önce, nesne değerinin null olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi halde NullReferenceException hatası fırlatılır.

Örneğin, str adı tanımlanmış bir string nesnesinin uzunluğu alınmak isteniyor. Uzunluk alınmadan önce ilk olarak str değerinin null olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. C# 6.0 ile beraber, bu kontrol aşağıdaki gibi ?. operatörü ile yapılabilir.

var length = str?.Length;

İşlem sonunda, eğer str değeri null ise, null değeri döndürülür. Aksi halde string uzunluğu elde edilir.

Etiketler:  C#

CDN Çift Slah // Kullanımı

tip

Jquery, Twitter Bootstrap vb. third party javascript, css, resim ve font dosyalarını CDN üzerinden kendi web sitemize eklerken, http:// ve https:// protokolü yerine sadece // kullanabiliriz. Eğer sitemiz http protokülü ile çalışıyorsa, // yerine http:// ifadesi eklenecektir. Eğer SSL sertifikası kullanıyorsak, // yerine https:// ifadesi eklenecektir.

SSL sertifikası ile sitemizi yayınlıyorsa, harici içeriklerin http:// protokolü ile eklenmesi, güvenlik dolayısıyla, bu içeriklerin tarayıcı tarafından yüklenmemesine ve dolayısıyla saylarımızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.

Örnek kullanım: <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet" />

stackoverflow.com

Etiketler:  HTML

Kategoriler

Algoritma (5), Cheat Sheet (2), Framework (3), İpucu (5), Kendime Not (1), Kitap (4), Kod (5), Matematik (1), Proje (5), Veritabanı (3), Workshop (3)

Etiketler

C# (13) HTML (1) JavaScript (2) SQL (3)

İngilizce / Türkçe

İngilizce / Türkçe kelime listesi kendime not