.NET Proje - Asal Sayı Bulucu

Asal Sayı Bulucu projesi ile, gönüllü katılımcılardan oluşan bir bilgisayar ağı oluşturarak, yeni asal sayıların bulunması için geliştirilecek dağıtık bir uygulama hazırlanacaktır.

Proje ile, gönüllü bilgilerinin ve hesaplama sonuçlarının ortak bir veritabanı üzerinde saklandığı, bulut üzerinden çalışan bir .NET uygulaması hazırlanması amaçlanmıştır.

Asal Sayı Bulucu

Projede bileşenleri ve kullanılacak teknolojiler aşağıdaki gibidir:

Windows Form Uygulaması

Gönüllülerin bilgisayarında asal sayı hesaplaması için kullanılacak, görev çubuğunda çalışacak Windows uygulaması

WCF Uygulaması (Windows Communication Foundation)

Gönüllülerin yaptığı hesaplamaları yönetecek, sunucu üzerinde çalışacak uygulama. Merkezi sunucu ile iletişim WCF kullanılarak sağlanacaktır.

SQL Server

Gönüllü bilgilerinin ve hesaplama sonuçlarının saklanacağı veritabanı

LINQ to SQL

SQL Server üzerinde sorgulamalar yapma ve verileri yönetmek için kullanacağımız .NET bileşeni

C#

Tüm kodlama C# ile yapılacaktır.