.NET Proje - Key Value Database

Key Value Database sistemleri, sadece bir anahtar ve bu anahtara sahip değerin saklandığı veritabanı sistemleridir. Saklanan veriler ilişkisel ya da hiyerarşik değildir ve veri saklama sırasında kullanılan anahtar ile istenen veriye tekrar erişilebilir.

Proje ile, farklı müşterilerin anahtar-değer verilerinin ortak bir veritabanı üzerinde saklandığı, bulut üzerinden çalışan bir .NET uygulaması hazırlanması amaçlanmıştır.

Key Value Database

Projede bileşenleri ve kullanılacak teknolojiler aşağıdaki gibidir:

ASP.NET MVC Web Uygulaması

Web arayüzü kullanarak veritabanı üzerinde değer kaydetmek ve kaydedilen değerleri raporlamak için hazırlanacak web uygulaması

ASP.NET Web API

Veritabanı üzerinde değer saklama, değer sorgulama vb. işlemlerin servis aracılığıyla yapılması için hazırlanancak servis katmanı

noSQL

Değerleri saklamak için kullanılacak, anahtar-değer deposu. Hangi noSQL teknolojisinin kullanılacağı proje sırasında karar verilecektir.

SQL Server

Müşteri bilgilerinin tutulacağı veritabanı

LINQ to SQL

SQL Server üzerinde sorgulamalar yapma ve verileri yönetmek için kullanacağımız .NET bileşeni

C#, HTML, CSS

Uygulama C# ile yazılacaktır. Ekranlar için HTML ve CSS konuları konusunda bilgi sahibi olmak gerekecektir.