SQL ROW_NUMBER

SQL sorgu sonucunda, satırlara numara vermek için kullanılır. kendime not

En yüksek değere sahip etiketin sıra numarası 1 olacak şekilde, tüm satırlar DEGER sütununa göre sıralanıyor.

SELECT AD, DEGER, SIRA = ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY DEGER DESC)
FROM ETIKET

PARTITION BY ile, sorgu sonucu etiket kategorisine göre gruplandıktan sonra, her bir grupta yer alan etiketlere kendi içerisinde sıra numarası veriliyor. Gruplarda, en küçük değere sahip etiketlerin sıra numarası 1'dir.

SELECT AD, DEGER, SIRA = ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY KATEGORI_ID ORDER BY DEGER)
FROM ETIKET
Etiketler:  SQL

Kategoriler

Algoritma (5), Cheat Sheet (2), Framework (3), İpucu (5), Kendime Not (1), Kitap (4), Kod (5), Matematik (1), Proje (5), Veritabanı (3), Workshop (3)

Etiketler

C# (13) HTML (1) JavaScript (2) SQL (3)

İngilizce / Türkçe

İngilizce / Türkçe kelime listesi kendime not