C# 6.0 Exception Filter

tip

try catch kullanımı sırasında, catch bloğunun çalışması için koşul yazılabilir.

Örnek

try
{
    // Code
}
catch (ArgumentException ex) when (ex.ParamName == "p1")
{
    // ex.ParamName == "p1" koşulu sağlanması durumunda catch bloğu çalışır.
}
Etiketler:  C#