C# 7 Tuple Kullanımı

Klasik Kullanım

var point = new Tuple<int, int>(0, 1);
var x = point.Item1;

Pratik Yazım

var point = (0, 1);
var x = point.Item1;

Tuple üzerindeki değerleri isimlendirme

var point = (X: 0, Y: 1);
var x = point.X;

Değer isimlerinin değişkenden alınması

var X = 0;
var Y = 1;
var point = (X, Y);
var x = point.X;

Metot geri dönüş tipi olarak.

Anonim tiplerin geri dönüş değeri olarak kullanılamaması dolayısıyla, anonim tipler için büyük bir alternatif.

Değerlere ad verebildiğimiz için, basit DTO'lar için, ayrı bir DTO yazmak yerine doğrudan Tuple kullanımını da mümkün kılıyor.

class MyClass
{
    (int X, int Y) GetPoint()
    {
        return (0, 1);
    }
}

var point = new MyClass().GetPoint();
var x = point.X;
Etiketler:  C#