SQL Server Sparse Columns

Bir sütunun verileri genellikle NULL değer alıyorsa, saklanan verinin daha az yer kaplaması için, sütunun Sparse özelliğinin ayarlanması gerekiyor. Böylece %20 ile %40 arasında yer tasarrufu sağlanmış olur.

SQL Server, Sparse özelliği atanmış bir sütunun verilerini saklarken, NULL olmayan değerler için normalden daha fazla yer kullanırken NULL değerler içinse disk alanı kullanmaz. Bu yüzden, sadece NULL değerlerin çokça olduğu sütunlar için Sparse özelliğinin ayarlanması gerekmektedir.

sparse

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280604.aspx adresinde, hangi veri tipinde ne kadar yer kazancı olduğu tablo şeklinde verilmiştir.

Etiketler:  SQL